مهرداد زواره محمدی

متولد ۱۳۵۵ - تهران

-    معمار/برنامه ریز معماری/مدرس دانشگاه/ مدیر پروژه و کارشناس ارشد مدیریتی و حقوقی معماری

-    کارشناس ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران – ۱۳۸۰

-    کارشناس ارشد MBA از دانشگاه تهران- ۱۳۹۲

-    عضو هیئت دبیران جامعه مهندسان معمار ایران

-    مدیر بخش معماری پاویون ایران در بینال هنر ونیز سال ۲۰۱۵

-    عضو کمیته مشورتی مسابقات معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

-    عضو اتاق فکر شورای عالی معماری و شهرسازی شهرداری تهران

-    نماینده مهندسین مشاور شرکت کننده در مسابقه پاویون ایران در اکسپو میلان ۲۰۱۵

-    عضو شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران