فرشید نصر آبادی

معمار - عکاس معماری

برگزاری کارگاه عکاسی معماری| دانشگاه آزاد تهران مرکز |
مدرس واحد عکاسی معماری
|دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر|
تاسیس گروه معماری آذر

مدرس واحد عکاسی معماری
|دانشگاه شهید بهشتی|
طراح شهری و معماری
|مشاور معماری و شهرسازی آتک|
طراح معماری
|شرکت معماری اهرام نوین|
عضو اصلی انجمن عکاسان ایران
|
طراح و ناظر پروژه های معماری و مرمتی
|مشاور معماری پلشیر